logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us

Follow Us Sophia, Belgisch Netwerk voor Genderstudies

+32 (0)2 229 38 69

Middaglijnstraat 10, 1210 Brussels

Nieuws

TENURE TRACK DOCENT IN HET DOMEIN VAN ‘SOCIOLOGIE VAN DIVERSITEIT’

Aan het Centrum voor Sociologisch Onderzoek (CeSO), ingebed in de Faculteit Sociale Wetenschappen, is een voltijdse zelfstandig-academische positie (docent / Tenure Track) vacant, met thematische focus op diversiteit. De geselecteerde kandidaat zal deel uitmaken van het Centrum voor Sociologisch Onderzoek (CeSO). KU Leuven is één van de meest toonaangevende academische instellingen in Europa en heeft als missie om excellent academisch onderwijs, onderzoek en dienstverlening te realiseren. KU Leuven is lid van de League of European Research Universities (LERU) en wordt consistent binnen de top 10 universiteiten in Europa gerankt. Het CeSO is een netwerk van ondezoekers die sociale verandering bestuderen vanuit sociologisch perspectief. CeSO-onderzoekers zijn actief in een varieteit aan sub-disciplines, zoals sociaal beleid en sociaal werk, arbeid en organisatie, cultuur en religie, demografie en gezinssociologie, sociale innovatie, politieke sociologie, science and technology studies, theoretische sociologie en onderzoeksmethodologie. Door haar onderzoek verschaft CeSO inzichten die cruciaal zijn om de uitdagingen voor de hedendaagse samenleving te begrijpen.

Onderzoek

De kandidaat doet aan onderzoek, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening op het domein van de Sociologie, met als thematische focus diversiteit. Het begrip diversiteit is hier ruim opgevat, en kan begrepen worden in termen van bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) intersecties tussen gender, etnische afkomst, culturele achtergrond, sociale klasse, leeftijd of seksuele voorkeur. Hierbij is vertrouwdheid met kernconcepten uit de literatuur rond diversiteit (zoals inclusie/exclusie, intersectionaliteit, sociale scheidslijnen en polarisatie, kwetsbaarheid en privilege) van groot belang. De kandidaat voert empirisch onderzoek uit dat aansluit aan bij sociologische sub-disciplines en onderzoekslijnen die binnen het CeSO aanwezig zijn.

De kandidaat ontwikkelt een eigen onderzoeksprogramma en streeft complementariteit en samenwerking na met lopende onderzoekslijnen. Zij/hij werft actief fondsen voor eigen en collectief onderzoek, aansluitend bij internationale onderzoeksnetwerken en -initiatieven, interuniversitaire samenwerkingsverbanden, e.d. Vertrekkend van het  eigen onderzoek zal de kandidaat  onderzoeksmedewerkers en PhD studenten actief coachen, gericht op  het behalen van een doctoraat.

Onderwijs
De onderwijsopdracht van betrokkene bestaat voornamelijk uit het ontwikkelen en doceren van opleidingsonderdelen in de opleidingen die het CeSO inricht. De kandidaat is bereid en in staat om inleidend onderwijs in de sociologie te verzorgen, alsmede een opleidingsonderdeel op het vlak van de theoretische sociologie. Tevens engageert zij/hij zich actief voor de kwaliteit van de sociologie-opleidingen als geheel. De kandidaat begeleidt  zelfstandig meesterproeven. De KU Leuven verwacht van anderstalige kandidaten dat zij binnen een periode van drie jaar na hun aanstelling het Nederlands voldoende beheersen.
Dienstverlening

De kandidaat profileert mee het onderzoek dat aan het CeSO wordt verricht via publieke wetenschapscommunicatie en maatschappelijke dienstverlening. Zij/hij is tevens bereid om op collegiale basis gradueel bestuurstaken op zich te nemen binnen het kader van de onderzoekseenheid, de sociologieopleiding, de faculteit en de universiteit.

Profiel

De kandidaat is houder van een diploma van doctor in de sociale wetenschappen, bij voorkeur (maar niet beperkt tot) in de sociologie. De kandidaat verricht hoogstaand wetenschappelijk onderzoek op het vlak van diversiteit (gestaafd door recente publicaties in tijdschriften en boeken) en is actief in internationale netwerken. Succesvolle werving van onderzoeksfinanciering strekt tot aanbeveling. De kandidaat beschikt over de benodigde didactische vaardigheden om excellent onderwijs te verzorgen. De kandidaat heeft de benodigde communicatieve en organisatorische vaardigheden en kan in team werken.

Aanbod

Wij bieden een voltijdse tewerkstelling in een intellectueel uitdagende en internationale omgeving.

U werkt in Leuven, een historische en tegelijk dynamische en levendige stad in het centrum van België, op twintig minuten afstand van Brussel, en op minder dan twee uur van Parijs, Londen en Amsterdam.

U wordt aangesteld als docent tenure track voor een periode van 5 jaar; nadien wordt u, bij positieve evaluatie, vast benoemd als hoofddocent. Meteen bij aanvang kan u zelfstandig een onderzoekslijn uitwerken, als promotor optreden van proefschriften en eigen onderzoeksmiddelen aantrekken.

Om wetenschappelijke integratie en onderzoek in de eerste fase te faciliteren wordt een startfinanciering van 100.000 euro aangeboden aan nieuwe professoren die geen substantiële andere financiering hebben (bijvoorbeeld ERC).

De KU Leuven is goed uitgerust om buitenlandse professoren en hun familie te verwelkomen en biedt praktische ondersteuning op het gebied van immigratie en administratie, huisvesting, kinderopvang, Nederlands leren, partner loopbaancoaching, enzovoort.

Interesse?
Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Giselinde Kuipers, tel.: +32 16 37 62 78, mail: giselinde.kuipers@kuleuven.be of prof. dr. Steven Eggermont, tel.: +32 16 32 32 38, mail: steven.eggermont@kuleuven.be.

Indien u problemen ondervindt bij het elektronisch solliciteren, kan u mailen naar solliciteren@kuleuven.be.