logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us

Follow Us Sophia, Belgisch Netwerk voor Genderstudies

+32 (0)2 229 38 69

Middaglijnstraat 10, 1210 Brussels

Nieuws

VACATURE | Directeur (m/v/x) Vrouwenraad

Als koepel van de verenigingen streeft de Vrouwenraad naar een politieke, sociale en economische gelijkheid. Vrouwen en mannen moeten gelijke mogelijkheden hebben om de maatschappij en hun eigen leven vorm te geven met oog voor duurzame ontwikkeling.
De doelstelling is om een samenleving te creëren waarin sekse en gender niet langer een ordeningsmechanisme zijn en waarin mensen niet langer geconfronteerd worden met achterstellingsmechanismen, stereotypering en ongelijke kansen.

De Vrouwenraad streeft naar een samenleving die uitgaat van de volgende principes:
• Solidariteit: een basisbeginsel en uitgangspunt voor de Vrouwenraad vertrekkende vanuit de mensen- en vrouwenrechten. Dat solidair denken wordt in concrete acties omgezet met vrouwen- en gelijkekansenorganisaties voor gelijkheid, hier en wereldwijd.
• Non-discriminatie : de realisatie van de volledige maatschappelijke gelijkheid van vrouwen en mannen als belangrijke pijler voor een duurzame samenleving. Door te anticiperen, te informeren en standpunten te formuleren, voert de Vrouwenraad actie om die gelijkheid te
realiseren.
• Gendergelijkheid: het opsporen van alle onderliggende structuren en machtsrelaties die bijdragen tot genderongelijkheid, ze bloot leggen en oplossingen formuleren. Een andere visie op ‘mannen’ en ‘vrouwen’ en op ‘mannelijkheid’ en ‘vrouwelijkheid’ maakt daarvan integraal deel uit.
• Vrede en geweldloosheid: de directe samenhang tussen vrede, geweldloosheid en gendergelijkheid. De Vrouwenraad legt de nadruk op de dimensie gender en vrouwenrechten, ‘Vrouwenkracht is Vredesmacht’, Resolutie 1325.
• Duurzaamheid: maatschappelijke gelijkheid voor vrouwen en mannen én gelijke waardering voor het ‘vrouwelijke’ en het ‘mannelijke’ zijn noodzakelijke voorwaarden voor duurzame ontwikkeling. Een duurzame samenleving kan niet zonder gendergelijkheid.

Om deze intenties en principes te kunnen realiseren is de Vrouwenraad op zoek naar een Directeur (m/v/x)

Uw rol
• Plan je acties in het kader van het Peking Actieplatform (VN) en Agenda 2030 op basis van je kennis van CEDAW
• Heb je kennis van het verdrag van Istanbul
• Volg je de evoluties op nationaal en internationaal vlak in verband met de vrouwenbeweging en het feminisme
• Heb je kennis van het gelijke kansenbeleid en de regelgeving
• Werk je samen met andere organisaties uit het middenveld
• Coördineer je de jaarplanning
• Werf je subsidies voor de realisatie van de opdrachten van de Vrouwenraad
• Coach je en geef je leiding aan een team van 10 medewerkers op een inspirerende manier
• Teken je het personeelsbeleid uit
• Ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse werking, waarbij je rapporteert aan de Raad van Bestuur
• Ben je verantwoordelijk voor het financieel beleid
• Bouw je een intern en extern netwerk uit met belanghebbenden
• Doe je lobbywerk en navigeer je in een politieke context

Uw profiel
• Bezit je een master diploma
• Beschik je over minstens 5 jaar relevante management ervaring als hoger kader in een complexecontext kan voorleggen
• Heb je kennis van de vrouwenbeweging en feminisme nationaal en internationaal
• Ken je het wetgevend kader
• Beschik je over leiderschapscapaciteiten en organisatietalent
• Ben je een people manager die overleg stimuleert, betrokkenheid creëert en mensen coacht tot verdere ontwikkeling
• Heb je ruim inzicht in financieel beleid en beheer alsook in HR beleid en beheer
• Beschik je over strategisch conceptueel inzicht, gericht op maatschappelijke vooruitgang
• Kan je inspirerend netwerken, samenwerking aanmoedigen met de belanghebbenden en daardoor impact genereren
• Beschik je over hoge ethische standaarden die zich in de waarden van de Vrouwenraad kan terugvinden
• Bezit je sterke communicatieve vaardigheden, ben je in staat om betrokkenheid te creëren en innovatieve inzichten aanbrengen
• Kennis van beide landstalen alsook Engels is essentieel

Ons aanbod
• Een functie met veel uitdagingen. De Vrouwenraad werkt aan een samenleving waarin vrouwen en mannen gelijke rechten hebben, waar vrouwen én mannen werk, zorgtaken en privéleven harmonisch kunnen combineren en met een nultolerantie voor geweld. Er is nog heel wat werk aan de winkel om onze dochters en zonen gelijke toekomstkansen te geven
• Anticiperend op de maatschappelijke veranderingen en tendensen
• Met een belangrijke rol als pluralistische koepel van middenveldorganisaties
• Aandacht voor de work-life balans (flexibele werkomgeving)
• Een waardengedreven organisatie die maatschappelijke impact heeft
• Beslissingsruimte
• Cultuur die verantwoordelijkheidszin en initiatief aanmoedigt.
• Cultuur van overleg en respect
• Interessant loonpakket

Voelt u zich aangesproken door deze vacature? Zend dan uiterlijk 21 september 2020 uw gemotiveerde kandidatuurstelling met curriculum vitae naar onze partner, Accord Group, die alles in goede banen leidt:

Caroline Labie – Partner: caroline.labie@accordgroup.be | 0474 63 30 03
Pascale Brants – Consultant: pascale.brants@accordgroup.be | 0475 40 46 42

Wij garanderen u een vertrouwelijke behandeling van uw kandidatuur!