logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us

Follow Us Sophia, Belgisch Netwerk voor Genderstudies

+32 (0)2 229 38 69

Middaglijnstraat 10, 1210 Brussels

Nieuws

Vrouwmens erger je niet: vormen van vrouwelijke woede in historisch en hedendaags perspectief

Ethiek en Maatschappij lanceert een call for papers voor een themanummer over vrouwelijke woede.
Redactie themanummer: Farah Focquaert & Tineke Melkebeek.
Allerlei soorten bijdragen zijn welkom: normatief of descriptief, hedendaags, historisch of vergelijkend tussen beiden.
Bijdragen tellen maximum 10.000 woorden, inclusief voetnoten en bibliografie.
Abstracts worden ten laatste op 15 februari 2020 ingediend in Word-formaat, als bijlage bij een e-mail naar hoofdredacteur prof. dr. Tom Claes (UGent) en redacteur prof. dr. Farah Focquaert (UGent). Na goedkeuring van het abstract is de uiterste indiendatum voor artikels 1 juni 2020.