logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us

Follow Us Sophia, Belgisch Netwerk voor Genderstudies

+32 (0)2 229 38 69

Middaglijnstraat 10, 1210 Brussels

 

Beleidsmedewerkers gender en diversiteit

Wat?

 Een netwerk van personen die actief zijn aan een Belgische universiteit en betrokken zijn bij het analyseren, uitstippelen, implementeren, … van een gelijkekansenbeleid.

 In een informele setting elkaar over de taalgrenzen heen ontmoeten.

Missie?

 Ontmoeting en dialoog stimuleren tussen de diverse actoren betrokken bij het gender- en gelijkekansenbeleid

 Kennisdeling en goede praktijken uitwisselen

Goede praktijken

Report Gender at Belgian Universities

Op 11 september organiseerde Sophia een online evenement voor beleidsmedewerkers die aan een Belgische universiteit rond gendergelijkheid werken. Het doel van deze bijeenkomst was om verbinding en uitwisseling tussen Franstalige en Nederlandstalige peers te bevorderen en goede praktijken te delen.

Dit verslag bundelt de belangrijkste inzichten, projecten en inspirerende praktijken die door de deelnemers werden gedeeld.

Rapporten Tackling sexual harassment in higher education: Sharing good practices

Op 20 april 2022 werd een tweede ontmoetingsdag in deze reeks georganiseerd, met als actueel thema de problematiek van seksueel grensoverschrijdend gedrag in het hoger onderwijs. 

Tijdens parallelle discussiegroepen en een afsluitend panelgesprek, wisselden Frans- en Nederlandstalige sprekers en deelnemers goede praktijken en uitdagingen met elkaar uit. De Frans- en Nederlandstalige verslagen bundelen de belangrijkste inzichten die deze dag teweegbracht. 

Op de hoogte blijven?

Meld je hieronder aan om updates over het netwerk te ontvangen.