logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us

Follow Us Sophia, Belgisch Netwerk voor Genderstudies

+32 (0)2 229 38 69

Middaglijnstraat 10, 1210 Brussels

Nieuwsbrief 20 – 1999 (4) – Dossier Vrouwen en ontwikkeling

Nieuwsbrief 20 – 1999 (4) – Dossier Vrouwen en ontwikkeling

Inhoudsopgave

Onderwijs p. 4-8
Verhandelingen p. 9-10
Multimedia p. 11-14

Dossier Vrouwen en ontwikkeling p. 15

  • Naar een toenemende mainstreaming van gender in het ontwikkelingsdenken en -beleid – Nathalie Holvoet (RUCA)
  • Le genre et le développement. L’approche de ce thème en Belgique – Isabelle Jacquet
  • “Onze kinderen moeten het beter krijgen”. Vrouwen en mijnbouw in Bolivië – Yvon Bartelink (UCOS, VUB – SALTO)
  • Etudes ‘genre et developpement’ dans les universités belges francophones – I.Yépez del Castillo (UCL)
  • Bibliographie de base. Femmes et developpement – H. Ryckmans (Le Monde selon les Femmes)
  • Gender en ontwikkeling op het world wide web – Lut Verstappen

Verhandelingen p. 52-55
Publicaties p. 56-63
Tijdschriften p. 64-68
Agenda p. 69-71