logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us

Follow Us Sophia, Belgisch Netwerk voor Genderstudies

+32 (0)2 229 38 69

Middaglijnstraat 10, 1210 Brussels

Nieuwsbrief 21-22 – 2000 (1/2) – Dossier Vrouwenstudies

Nieuwsbrief 21-22 – 2000 (1/2) – Dossier Vrouwenstudies

Inhoudsopgave

Sophia p. 4
Goed om te weten p. 5-8
Netwerk p. 9
Onderwijs p. 10

Dossier Vrouwenstudies p. 11-68

  • Inleiding ‘Over “gender”‘
  • Joan W. Scott: “Millenial Fantasies” over gender: l’imagination au pouvoir aan het eind van de twintigste eeuw? Veerle Draulans
  • Over “Millenial Fantasies” van Joan W. Scott – Isabelle Stengers (ULB)
  • “Wat niet stopt zich niet te schrijven”: Millenial Fantasies. De sex/gender discussie vanuit Lacaniaans perspectief – Paul Verhaeghe (RUG)
  • Recensie ‘The Doxa of Difference’ – Maria Puig de la Bellacasa (ULB)
  • Online databanken en catalogi voor vrouwenstudies – Lut Verstappen

Interviews Vrouwenstudies aan de Belgische universiteiten p. 68-92

  • Machteld De Metsenaere, Centrum voor Vrouwenstudies, VUB
  • Eliane Gubin, Groupe Interdisciplinaire d’Etudes sur les Femmes, ULB

Tijdschriften p. 93-97
Agenda p. 98-107