logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us

Follow Us Sophia, Belgisch Netwerk voor Genderstudies

+32 (0)2 229 38 69

Middaglijnstraat 10, 1210 Brussels

Nieuwsbrief 23 – 2000 (3) – Dossier Vrouwen en arbeid

Nieuwsbrief 23 – 2000 (3) – Dossier Vrouwen en arbeid

Inhoudsopgave

Sophia p. 4
Goed om te weten p. 5-9
Onderwijs p. 10-13

Dossier Vrouwen en arbeid p. 14-45

  • Inleiding
  • Adinda Vanheerswynghels. ‘Vrouwen en de arbeidsmarkt: recente evoluties en bibliografische verwijzingen’
  • Janneke Jellema. ‘”Best Practices” van mentorprogramma’s in België – een methodologie voor de empowerment van vrouwen’
  • Marie-Rose Clinet. ‘Het onderzoek jump: “vrouw, uitvoerende functies”‘
  • Verhandelingen

Vrouwenstudies aan de Belgische universiteiten p. 45-66

  • Interview met Marysa Demoor en Chia Longman. Centrum voor Genderstudies, RUG
  • Groupe interdisciplinaire ‘Etudes-Femmes’ (GRIEF), UCL door Sylvette Dupont-Bouchat, Ada Garcia, Sonja Verlinden

Onderzoek p. 66-67
Publicaties p. 69-74
Tijdschriften p. 75-80
Agenda p. 81-87