logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us

Follow Us Sophia, Belgisch Netwerk voor Genderstudies

+32 (0)2 229 38 69

Middaglijnstraat 10, 1210 Brussels

Nieuwsbrief 25 – 2001 (1)

Nieuwsbrief 25 – 2001 (1)

Inhoudsopgave

Goed om te weten p. 5-9

Vorming p. 10-13

 • De macho voorbij? Mannen en vrouwen in dialoog, Dienst emancipatiebeleid van de stad Antwerpen & het Centrum voor Vrouwenstudies (UIA)
 • Kunstgeschiedenis en filosofie, Amarant vzw
 • Oubliées de l’histoire et de l’actualité, Association 29 rue Blanche

Onderwijs p. 14-15

 • Création d’une chaire en études de genre

Colloquium p. 16

 • Has Feminism changed Science? Ontmoeting met Prof. Londa Schiebinger, KUL

Onderzoek p. 17-21

 • Het spel van de liefde:macht en identiteit in dating shows, J. Teurlings, VUB
 • Lutte contre les violences exercées sur les filles musulmanes, A. Manco, IRFAM
 • Réalisation d’un dictionnaire d’histoire des femmes en Belgique (1789 à nos jours), C. Jacques, Amazone, CARHIF

Netwerken p. 22

 • SOFIA: het netwerk- en mentorprogramma voor vrouwen in managementfuncties, LUC – SEIN

Multimedia p. 23-26

 • Trois voix, Essai radiophonique, Réalisation Marie André
 • Het DIGMA-project: Een databank van instrumenten voor gender mainstreaming, A. Decat
 • Le projet DIGMA: Des outils pour mettre en œuvre le mainstreaming du genre ? A. Dierickx
 • E-verhalen van Vrouwen in de stad, S. Spee & Prof. Dr. M. Michielsens, Centrum voor Vrouwenstudies, U.A

Recensies p. 27-33

 • “Femmes de Culture et de Pouvoir”, Sextant. Revue du Groupe Interdisciplinaire d’Etudes sur les Femmes (2000) n13/14, door E. Flour
 • Rita Mulier, Dwars en loyaal. Een getuigenis over veertig jaar engagement, 1999, uitgeverij Van Halewijck. par N. Plateau
 • Monika Triest, Macht, vrouwen en politiek 1477-1558. Maria van Bourgondië. Margareta van Oostenrijk. Maria van Hongarije. door Th. De Hemptinne
 • “Fabrics of Feminism. Comparative Analysis of Nineteenth Century Gender Discourse in Belgium and Netherlands”, Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis. Afl. 2: Middeleeuwse, door E. Flour

Publicaties p. 34-39

Interviews/Vrouwenstudies p. 40-43

 • Magda Michielsens – UIA, Antwerpen

Tijdschriften p. 41-46

Agenda p. 47-52