logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us

Follow Us Sophia, Belgisch Netwerk voor Genderstudies

+32 (0)2 229 38 69

Middaglijnstraat 10, 1210 Brussels

Nieuwsbrief 27 – 2001 (3)

Nieuwsbrief 27 – 2001 (3)

Inhoudsopgave

Goed om te weten p. 2
Multimedia p. 9
Vorming p. 11

 • Vrouwen voor het voetlicht – Universiteit Vrije Tijd Davidsfonds
 • Formation en genre du Monde selon les Femmes
 • Formation sur le concept de genre – Flora asbl
 • Gender basis en praktijk – Flora vzw
 • Op zoek naar zusterschap – Amarant vzw
 • Een kijk op genderstructuren in niet-westerse samenlevingen – Amarant vzw

Colloquium p. 15
Onderwijs p. 25

 • Genderstudies – KULeuven
 • Weten mannen waarom ? – VUB, Centrum voor vrouwenstudies
 • Chaire en études femmes/études de genre – ULG
 • Feministische Theorieën, Gelijke Kansenbeleid, Media – UIA
 • Aanvullende studie vrouwenstudies – KULeuven, LUC, UA, RUG & VUB

Vrouwenstudies p. 29
Vereniging p. 41
Onderzoek p. 43

 • Belangenbehartiging en vertegenwoordiging – Karen Celis, VUB
 • Weerbaar, weerspannig of crimineel ? -Margo de Koster, VUB
 • De toepassing van het quotadecreet in de advisraden – Alison Woodward, Sofie Cromboom, Tove Samzelius, VUB
 • Féminité, Islamité, Minorité – Fabienne Brion, UCL
 • Newtonia – ULB

Recensies p. 51
Publicaties p. 55
Tijdscriften p. 59
Agenda p. 63