logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us

Follow Us Sophia, Belgisch Netwerk voor Genderstudies

+32 (0)2 229 38 69

Middaglijnstraat 10, 1210 Brussels

Nieuwsbrief 33 – 2003 (1)

Nieuwsbrief 33 – 2003 (1)

Inhoudsopgave

Goed om te weten p. 3-9
Colloquium p. 10-15
Vorming p. 16-22

 • Module holebi’s – VAO Vrouwenstudies & Steunpunt Gelijkekansenbeleid
 • Chaire en études de genre – UMH
 • Chaire en études de genre – FUSL
 • Vrouwen vertegenwoordigd, Wetstraat gekraakt? Representatie feministisch bekeken VUB – Centrum vor Vrouwenstudies
 • New European Identities and Mediated Cultures – NOISE Summerschool
 • La femme et la livre – ULG

Onderzoek p. 10-24

 • Articulation des sphères professionnelle – Laura Merla, ANSO-UCL
 • De impact van quotawetten – Petra Meier, VUB
 • La place du Maroc dans l’ensemble des typologies européennes d’Etats-providence et les implications pour les femmes au travail – Sile O’Dorchai, ULB
 • La construction de la féminité et ses implication politique – Aurélie Ehx, Ulg
 • Stem, macht, leeftijd en gender tussen traditie en moderniteit. Een comperatieve studie binnen multi-ethnische verstedelijkte gebieden. Casestudy: Griots in de Podor-regio, Senegal – Gwenda Vander Steene, UGent
 • Les syndicats ont-il mauvais genre? – Isabelle Dumont et Ada Garcia, G.S.W. – CeFeSoc – UCL
 • Vrouwen als cultuurproducten en als schakels in de overdracht van cultuur – Het carrièreverloop van hedendaagse Vlaamse schrijfsters – Sigried Lieves, UGent
 • Violence au pluriel – Ada Garcia et Bernard Hacourt, CeFeSoc – UCL
 • Geweld in het meervoud – Rosemie Bruynooghe & Lucas Verhaegen, LUC
 • Is de Vlaamse overheidsmanager ook een vrouw? – Vlaamse Gemeenschap

Sophia studiedag p. 50-59

 • Plaidoyer pour une autre université – Pleidooi voor een andere universiteit
 • VLIR-rapport
 • Rapport du VLIR

Recensies p. 60-63

Strafrecht en seksualiteit – Liesbet Stevens

Publicaties p. 64-66

Agenda p. 67-68