logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us

Follow Us Sophia, Belgisch Netwerk voor Genderstudies

+32 (0)2 229 38 69

Middaglijnstraat 10, 1210 Brussels

Nieuws

50 jaar feministisch geheugen – uitwisselingsdag

Op 25/5 nodigen we iedereen, van 1970 tot vandaag actief in de feministische, lesbische, queer-, en vrouwenbeweging uit op een uitwisselingsdag. Aan de hand van jullie verhalen en herinneringen brengen we die dag de beweging in kaart en denken we na over het belang van de transmissie van ideeën en erfgoed.
De herinnering aan en het erfgoed van deze brede en autonome beweging willen we niet verloren laten gaan. Ben je er graag bij, geef het ons dan door via erfgoedoproep@amazone.be!

Programma
13.30: Onthaal
13.45 tot 17.00 [doorlopend]
• Landschapstekening van de feministische beweging: zet groepen en initiatieven letterlijk op de kaart. Wie was waar en wanneer actief? En waar was jij?
• Creëer een poster over je eigen feministische parcours.
• Advies bij de lopende erfgoedoproep (zie verder): je kan je vragen kwijt over het aanmelden van erfgoed, de werking van Archiefbank Vlaanderen, bewaarplaatsen voor archief …
• Mondelinge geschiedenis: ga met elkaar in gesprek over je engagement. Brussel Behoort Ons Toe / Bruxelles Nous Appartient legt jullie verhalen vast (http://www.bna-bbot.be/dut)
14.30 tot 15.45: Panelgesprek over het doorgeven van gedachtengoed
Wat geven we door aan volgende generaties, welk verhaal zien we zelf graag verteld, welke rol kan erfgoed daarin spelen? (De namen van de panelleden staan binnenkort online)
16.00 tot 17.00: Werkwinkels
• Leesgroep: Hoe herlezen we oudere feministische teksten met een hedendaagse blik? Wat vertelt Het rode boekje van de vrouw(en) uit 1972 confronteert met nieuwe narratieven. Nan
Verbeke (RoSa) begeleidt. Je vindt Het rode boekje hier online (https://cdn.atria.nl/epublications/fragen/AMAZ1974123456789.pdf)
• Digitaal erfgoed: enkele basisprincipes voor het ordenen en bewaren van digitale bestanden (Els Flour, AVG).
17.10 – 17.30: Slot
Samenvatting van de dag.

Tussen de activiteiten door kan je bijpraten in de hopelijk zonnige Amazonetuin, we zorgen voor drank en versnaperingen.

Noteer 25/5 alvast in je agenda!
En lees onze erfgoedoproep, want tegen 2020 willen we het erfgoed van feministische en vrouwenorganisaties die ontstonden in de periode 1970 tot vandaag in kaart brengen. Je leest er alles over op:
http://www.avg-carhif.be/cms/erfgoedoproep_nl.php

Tot dan!
AVG-Carhif, Fonds Suzan Daniel, RoSa, Amsab-ISG, Archiefbank Vlaanderen en Instituut voor Publieksgeschiedenis