logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us

Follow Us Sophia, Belgisch Netwerk voor Genderstudies

+32 (0)2 229 38 69

Middaglijnstraat 10, 1210 Brussels

Nieuws

Abortion Without Borders | ontmoeting/rencontre @ Amazone

Rencontre avec le collectif polonais #AbortionWithoutBorders qui lutte pour les droits sexuels et reproductifs des femmes en Pologne alors que le droit à l’avortement est bafoué
⚡ Ontmoeting met het Poolse collectief #AbortionWithoutBorders, dat strijdt voor de seksuele en reproductieve rechten van vrouwen in Polen, terwijl het recht op abortus wordt ontzegd
____________
🙌 C’est un honneur de recevoir ces militantes qui aident concrètement les femmes à disposer de leur corps. En 2021, nous leur avons octroyé un budget de 10 000€ pour soutenir leur activité.
🇵🇱 Cette rencontre permettra de mieux comprendre la situation en Pologne ainsi que d’échanger sur les moyens pour soutenir les initiatives et les militantes polonaises en matière de droits sexuels et reproductifs
ℹ
– Discussions en anglais 🇬🇧
– Inscription avant le 23 juin : info@schlitz.fed.be 📧
____________
👏 Het is een eer activisten te mogen verwelkomen die op een concrete manier helpen om vrouwen zeggenschap over hen lichaam te hebben. In 2021 hebben wij hun een budget van 10.000 euro toegekend om hun activiteit te ondersteunen.
🇵🇱 Deze bijeenkomst zal het mogelijk maken om de situatie in Polen beter te begri💥jpen en om te bekijken hoe Poolse initiatieven en activisten op het gebied van seksuele en reproductieve rechten nog beter ondersteund kunnen worden
ℹ
– Discussies in het Engels 🇬🇧
– Schrijf je in voor 23 juni: info@schlitz.fed.be 📧