logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us

Follow Us Sophia, Belgisch Netwerk voor Genderstudies

+32 (0)2 229 38 69

Middaglijnstraat 10, 1210 Brussels

Nieuws

Vacature: beleidsmedewerker Nederlandstalige Vrouwenraad (v/m/x)

De Vrouwenraad is de koepelorganisatie voor verenigingen die werken aan gelijke kansen en rechten voor alle vrouwen en mannen. Als koepelorganisatie bundelen we de krachten van onze leden, zij versterken elkaar zo in hun werking. De Vrouwenraad vormt een kritische gesprekspartner voor de overheid.

We zijn een

1) verbonden verbinder: open ontmoetingsruimte (binding) + bruggenbouwer (bonding)

2) alerte expert: genderspits (voelsprieten in de samenleving) + studiecentrum

3) mobiliserende veranderaar: activerend en empowerend werken + structurele veranderaar

De Vrouwenraad gaat voor het bannen van geweld op meisjes en vrouwen; stereotypering en seksisme zichtbaar maken en bestrijden; ondersteunen van de transitie naar een zorgzame economie. Dit doen we via lobbywerk, onze nieuwsbrief, podcast en social media bijdragen, workshops, deelname aan panelgesprekken en debatten, uitwerking en coördinatie van relevante projecten. Vind meer informatie op www.vrouwenraad.be

De Vrouwenraad zoekt een voltijdse beleidsmedewerker, met indiensttreding vanaf 18/7 ter vervanging van een zwangerschapsverlof, met nadien de mogelijkheid tot een voltijdse vaste aanwerving.

Ben jij de persoon die ons team komt versterken? Verken hier onder of het een match is!

De Vrouwenraad voert een gelijkekansenbeleid: kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht hun genderidentiteit, afkomst of handicap.

Takenpakket

 • kennis van/interesse voor asiel, migratie en gender (tijdens vervangingsperiode)
 • dossier- en kennisopbouw rond thema’s zoals armoede, welzijn, onderwijs, klimaat en gelijke kansen
 • Projectcoördinatie en -opvolging van dossiers
 • netwerking onderhouden en opvolgen met Vlaams en federale stakeholders en relevante fora
 • belangenbehartiging en lobbywerk op Vlaams en Federaal niveau
 • deelname aan relevante werkgroepen en overlegplatforms

Profiel

 • Masterdiploma of gelijkgestelde ervaring
 • ervaring met beleidswerk / belangenbehartiging
 • ervaring in projectcyclusbeheer
 • vertrouwd zijn met ten minste enkele van de voornoemde thema’s
 • kennis van feministische denkkaders en gelijke kansen
 • interesse voor de link tussen gender en maatschappelijke thema’s vanuit mensenrechten-/ vrouwenrechtenperspectief
 • open staan voor en ervaring met een inclusieve en intersectionele visie en benadering
 • ervaring met empowermentprocessen in de praktijk is een pluspunt
 • zelfstandig kunnen werken
 • tweetaligheid (Nl. / Fr.) is een echte troef, kennis van andere talen is een pluspunt

Gewenste vaardigheden

 • sterke analytische vaardigheden, in het bijzonder onderscheid kunnen maken tussen hoofd- en bijzaken;
 • efficiënte werkorganisatie: verantwoordelijk voor eigen planning en in staat prioriteiten te bepalen
 • goede redactionele vaardigheden
 • goede communicatieve vaardigheden
 • politieke feeling en interesse
 • partnerschappen kunnen opzetten om strategische doelen te bereiken
 • proactief en zelfstandig werken
 • in teamverband kunnen werken
 • ICT: vlot kunnen werken met reguliere programma’s (oa Microsoft Office, Teams)

Vereiste attitudes en gedragingen

 • Verbindende persoonlijkheid
 • Gemotiveerd
 • Analytisch denken
 • Relativeringsvermogen
 • Assertief
 • Flexibiliteit
 • Doorzettingsvermogen
 • Kritisch
 • Nauwgezet

Wij bieden

 • voltijdse tewerkstelling (100%) in Brussel, eerst in het kader van een vervangingscontract, met nadien de mogelijkheid tot een 100% contract van onbepaalde duur
 • compatibel loon volgens PC 329, met mogelijkheid om relevante anciënniteit mee te nemen
 • gratis openbaar vervoer van en naar het werk
 • maaltijdcheques (8€ per gewerkte dag)
 • open feedback cultuur
 • flexibele werkomstandigheden die rekening houden met combinatie van job en privéleven
 • hybride werkstelsel
 • laptop
 • plaats van tewerkstelling:

Vrouwenraad
Middaglijnstraat 10
1210 Brussel

Voor meer informatie over deze functie kan u terecht bij Kim De Weerdt, directeur, via kim.deweerdt@vrouwenraad.be Wij ontvangen graag uw CV en motivatiebrief ook via deze weg.

Deadline:   26 juni 2022