logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us

Follow Us Sophia, Belgisch Netwerk voor Genderstudies

+32 (0)2 229 38 69

Middaglijnstraat 10, 1210 Brussels

Nieuws

Wie zijn de verliezers van de digitalisering?

MO*talks in samenwerking met Vlaams-Nederlands Huis deBuren

Wie zijn de verliezers van de digitalisering?

Dinsdag 17 mei, 19u30, deBuren, Leopoldstraat 6, Brussel


Inschrijven via info@mo.be

 

Na de komst van corona twijfelt niemand nog aan de doortastendheid van de digitale revolutie. Het internet is niet langer optioneel, maar bracht ook nooit de vrijheid en radicale democratie die ons al decennia beloofd worden. Wel wordt elk aspect van ons leven in sneltempo verorberd. En bij elke stap worden mensen in de steek gelaten.

De winnaars van de digitale revolutie kennen we. Westerse bedrijven die met hun “sociale media” het publieke debat roekeloos beheren en geld verdienen aan gevaarlijke desinformatie. En de gegoede en bemiddelde, geconnecteerde burger die probleemloos online bankiert, reizen boekt en pakjes koopt.

Maar wie zijn de verliezers? Wie zijn de mensen die hun rechten zien verdampen, omdat met hen geen rekening wordt gehouden? Wie heeft vandaag meer om over te piekeren dan enkel het milde ongemak van een onbereikbare klantendienst of een QR-code?

We praten hierover met deze experts uit binnen- en buitenland:

  • Alenka Le Compte is het centrale aanspreekpunt voor digitale inclusie van Mediawijs. Mediawijs is het Vlaams kenniscentrum voor digitale en mediawijsheid. Alenka coördineert verschillende netwerken en bijeenkomsten in Vlaanderen, zoals de Taskforce e-Inclusie die publieke actoren, non-profitorganisaties en de academische wereld samenbrengt.
  • Ikrame Kastit is coördinator van Uit De Marge vzw (Netwerk voor jeugdwerk en jeugdbeleid met kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties). Ze houdt zich vooral bezig met de rechten van kinderen en jongeren, diversiteit, armoede en discriminatie.
  • Mirjam van Reisen is hoogleraar Internationale Betrekkingen, Innovatie en Zorg aan de Universiteit van Tilburg en hoogleraar FAIR Data Science aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) van de Universiteit Leiden. Ze was van 2013 tot 2020 voorzitter van de Commissie Ontwikkelingssamenwerking (COS) en lid van de Nederlandse Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV), die in 2020 een rapport publiceerde waarin werd gewezen op het gevaar van digitaal kolonialisme in Afrika. Van Reisen is verder onderzoeksleider van het Globalization, Accessibility, Innovation and Care (GAIC) netwerk, directeur van de organisatie Research Advisors & Experts Europe (RAEE) in Brussel en coördinator van het Virus Outbreak Data Network (VODAN) Afrika.
  • Onderzoeker  Anand Sheombar is gefascineerd door de impact van Informatie- en Communicatietechnologie op de maatschappij. Hij houdt zich onder andere bezig met digital development.  Binnen dit thematische gebied heeft hij onderzoek gedaan naar de inzet van sociale media in de context van ontwikkelingssamenwerking. Ook onderzocht hij de ontwikkeling van ICT diensten en producten via publiek-private samenwerkingsverbanden voor minder geprivilegieerde groepen in de Global South. Een recent project waarbij hij betrokken is, het African Digital Rights Network, onderzoekt hoe het gesteld is met de openheid van de digitale publieke ruimte in tien Afrikaanse landen. Tevens kijkt hij naar digitale transformatie van non-profit organisaties en de daarmee veranderende rol van Noordelijke ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties.

Dhwani Goel is strategisch communicatiespecialist die momenteel in Londen woont en werkt. Ze behaalde een master in internationale betrekkingen aan de London School of Economics en een bachelor aan de Universiteit Leiden. Tijdens haar studies ontdekte ze dat er heel weinig onderzoek wordt gedaan naar mondiale ongelijkheden en machtsstructuren, ondanks hun diepe effecten op het leven van mensen in ontwikkelingslanden. Ze vond daarom alternatieve manieren om dergelijke onderwerpen te verkennen, en schreef over de neokoloniale aspecten van de digitale kloof in onder meer MO*magazine. Ze wil lezers aanmoedigen om kritisch te zijn over de structuur en werking van de wereldeconomie en hen blootstellen aan de historische factoren die de moderne internationale handel, zakenwereld en economische besluitvorming blijven bepalen