logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us

Follow Us Sophia, Belgisch Netwerk voor Genderstudies

+32 (0)2 229 38 69

Middaglijnstraat 10, 1210 Brussels

Audio – 2008 – Feminisme en performance

Audio – 2008 – Feminisme en performance

Het gelijktijdig ontstaan van de vrouwenbeweging en de performance-kunst, ongeveer 40 jaar geleden, vormt het ankerpunt van dit colloquium. Elke spre(e)k(st)er hanteert beide ‘fenomenen’ vanuit zijn/haar discipline en particuliere achtergrond. Het feminisme, als revolutionaire politieke beweging en de nieuwe kunstdiscipline delen een subversieve identiteit die voortdurend de maatschappij bevraagt en tracht te deconstrueren. Welke zijn hun hedendaagse kruis- en uitgangspunten?

Dit colloquium werd op 25 april 2008 georganiseerd binnen het kader van Trouble#4: Mutations, ruptures, conformations: féminisme et art performance, een performance festival opgezet door kunstencentrum De Hallen van Schaarbeek in samenwerking met La Bellone.

Véronique Danneels – introductie mp3 – online te beluisteren of te downloaden,

Bettina Knaup (Berlijn) – curatrice tentoonstellingen en organisatrice van festivals en colloqiua over performance-kunst en gendervraagstukken.
Recombination: Performance Returns. Reflections on 1970’s feminist performance art and its current return

Martha Wilson (New York) –  performance-artieste, auteur, stichtster van het Franklin Furnace Archive; een instituut dat zich toelegt op de preservatie van avant-garde werk dat omwille van zijn vergankelijke aard of omwille van zijn politieke inhoud niet wordt opgenomen in conventionele instellingen.
Women, Sex and Performance Artmp3 – online te beluisteren of te downloaden

Elsa Dorlin (Parijs) – filosofe, auteur, assistent-professor aan de Sorbonne. Haar voornaamste onderzoeksthema’s zijn feministische filosofie, vrouwenstudies, seksualiteit en slavernij en (post)kolonialisme. Girls Gang: le corps de la révolte : – mp3 – online te beluisteren of te downloaden

 Geert Opsomer (Leuven/Brussel) – professor Culturele Studies KULeuven. Analyse van performance-kunst vanuit feministisch en multicultureel perspectief. Unes femmes. Young artists re-write feminist performancemp3 – online te beluisteren of te downloaden

Voormalige voorzitster van Sophia Nadine Plateau modereerde.