logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us

Follow Us Sophia, Belgisch Netwerk voor Genderstudies

+32 (0)2 229 38 69

Middaglijnstraat 10, 1210 Brussels

Genderstudies, een genre apart? Een stand van zaken (2013)

Genderstudies, een genre apart? Een stand van zaken (2013)

Hier vind je de working papers en key note lezing van het Sophia colloquium 2013 Genderstudies, een genre apart? Een stand van zaken dat plaatsvond op 17 en 18 oktober 2013 in Amazone, Brussel.

De eindverantwoordelijkheid voor de vorm en inhoud ervan ligt volledig bij de auteurs.