logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us

Follow Us Sophia, Belgisch Netwerk voor Genderstudies

+32 (0)2 229 38 69

Middaglijnstraat 10, 1210 Brussels

Haalbaarheidsstudie naar de oprichting van een interuniversitaire master genderstudies in België

Haalbaarheidsstudie naar de oprichting van een interuniversitaire master genderstudies in België

Deze publicatie is het eindrapport van de haalbaarheidsstudie naar de oprichting van een interuniversitaire master genderstudies in België die Sophia in 2009-2010 uitvoerde in opdracht van Joëlle Milquet, Vice-Eerste minister van Werk en van Gelijke kansen, met de steun van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

De resultaten van deze haalbaarheidsstudie werden door de contacten van Sophia breed verspreid binnen de Belgische universiteiten en daarbuiten.

Het momentum dat Sophia zo creëerde, leverde in het academiejaar 2014-2015 concrete resultaten op met het van start gaan van de interuniversitaire master in Gender en Diversiteit.

Aan Franstalige kant trad de interuniversitaire specialisatiemaster in Genderstudies van de Federatie Brussel-Wallonië in het academiejaar 2017-2018 van werking. Je kan hier de openingsspeech van Sarah Sepulchre, voormalig co-voorzitster van Sophia, herlezen.