logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us

Follow Us Sophia, Belgisch Netwerk voor Genderstudies

+32 (0)2 229 38 69

Middaglijnstraat 10, 1210 Brussels

Tackling sexual harassment in higher education: Sharing good practices

Tackling sexual harassment in higher education: Sharing good practices

Op 20 april 2022 organiseerde Sophia, het Belgisch Netwerk voor Genderstudies, gefinancierd door het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, een uitwisselingsdag voor medewerkers van Belgische hogescholen en universiteiten rond het thema van seksueel grensoverschrijdend gedrag in het hoger onderwijs. Deze dag bouwde verder op de inzichten van Gender at Belgian Universities, Sophia’s ontmoetingsdag voor universitaire beleidsmedewerkers in 2020. Dit jaar brachten we Nederlands- en Franstalige peers samen om goede praktijken met elkaar te delen en samenwerkingsverbanden te stimuleren die zich inzetten voor de strijd tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag in het hoger onderwijs.

Dit rapport bevat de belangrijkste informatie die werd gedeeld tijdens de drie programmaonderdelen van de ontmoetingsdag:
1) Inleidende presentatie van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen m.b.t. de wettelijke omkadering van seksueel grensoverschrijdend gedrag
2) Frans- en Nederlandstalige discussiegroepen waarbij verschillende actoren goede praktijken uit het werkveld toelichtten
3) Afsluitend tweetalig panelgesprek m.b.t. doelen voor de toekomst

Met deze ontmoetingsdagen werkt Sophia mee aan het vergroten van de zichtbaarheid van gendergelijkheidsinitiatieven en de verdere ontwikkeling van inclusieve beleidsplannen aan Belgische universiteiten en hogescholen.

In het kader van deze missie blijft Sophia diverse ruimtes creëren voor kennisdeling, uitwisseling en netwerkvorming tussen diverse stakeholders. Aarzel niet ons te contacteren indien je op de hoogte wil blijven van onze initiatieven: info@sophia.be