logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us

Follow Us Sophia, Belgisch Netwerk voor Genderstudies

+32 (0)2 229 38 69

Middaglijnstraat 10, 1210 Brussels

Wat doen we?

Colloquia

 • vinden 2-jaarlijks plaats, in de oneven jaren
 • geven de stand van zaken weer van het onderzoek en het onderwijs binnen het domein van genderstudies in België of maken de balans op van het feministisch onderzoek rond een specifiek thema
 • analyseren op een kritische manier de feministische theorievorming
 • geven onderzoek-st-ers de kans hun werk te presenteren

Ontmoetingen

 • vinden 2-jaarlijks plaats, in de even jaren
 • stimuleren dialoog tussen academici, beleid en middenveld
 • willen via een lezing of debat reflecties aanwakkeren over vernieuwende thema’s binnen genderstudies in België

Publicaties

 • documenteren de kennisproductie inzake genderstudies in België
 • presenteren artikels en podcasts van onze colloquia en avonden
 • geven onderzoek-st-ers de kans hun werk te publiceren

Nieuwsbrief

 • bundelt het maandelijks nieuws uit de wereld van genderstudies: call for papers, publicaties, cursussen, vacatures, lezingen en colloquia

Schrijf je in op de Sophia nieuwsbrief

Projecten